Účtovníctvo - podvojné aj jednoduché, mzdy

 

Zabezpečujeme komplexné spracovanie a vedenie podvojného účtovníctva, jednoduchého účtovníctva a miezd pre podnikateľské subjekty v Stupave, Malackách, Bratislave a v okolí.

V prípade záujmu Vám radi vypracujeme ponuku na vedenie podvojného účtovníctva, spracovanie výkazov, hlásení a daňových priznaní. Podľa veľkosti firmy a  spracovávaných účtovných dokladov bude cenová ponuka vypracovaná buď podľa počtu spracovaných operácií alebo paušálom.

Poskytujeme nasledovné služby:

 

vedenie podvojného účtovníctva

 

- spracovanie účtovných dokladov (faktúry, pokladničné bločky, objednávky,

- vedenie pomocných evidencií - majetok (dlhodobý aj krátkodobý), sklad

- spracovanie cestovných náhrad,

- vyplnenie registrácií - napr. s daňovým úradom

- vypracovanie súhrnného výkazu DPH a daňového priznania k DPH,

- vypracovanie ročnej uzávierky vrátane daňového priznania,

- spracovanie miezd, vypracovanie hlásení, evidencia pracovníkov

a iné v zmysle vedenia účtovníctva

 

vedenie jednoduchého účtovníctva

 

- spracovanie dokladov

- vedenie peňažného denníku,

- vedenie knihy pohľadávok a záväzkov, knihy zásob, inventúry,

- spracovanie ročnej uzávierky a daňového priznania,

- spracovanie miezd, hlásení, evidencia pracovníkov

a iné podľa potrieb.

- kniha zásob,

 

Pracujeme s účtovným softvérom MRP, pokiaľ si prajete spracovávať účtovníctvo vo Vašej spoločnosti, prispôsobíme sa Vášmu programovému vybaveniu.


V prípade záumu nás neváhajte kontaktovať.

Tvorba variabilného symbolu pri úhradách daní platná od 1. januára 2012:

Od 1. januára 2012 sú daňové subjekty povinné označovať platbu dane poukazovanú daňovému úradu v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z.z. o spôsobe označovania platby dane na nové čísla účtov, ktoré obdržali od daňového úradu.

Každý daňový subjekt obdržal svoje vlastné číslo účtu pre platenie daní - základné číslo. Predčíslie účtu vyjadruje druh dane, posledné čísla vyjadrujú identifikačný kód Štátnej pokladnice (8180).

Návod a príklady na tvorbu variabilného symbolu nájdete na stránkach finančnej správy, prikladáme odkaz na tvorbu VS.