prečo zveriť účtovníctvo

22.03.2012 12:34

práve nám?

1. Úspora nákladov v porovnaní s vedením účtovníctva prostredníctvom vlastného zamestnanca - účtovníka. Ušetríte náklady na odvody a iné zákonné poplatky, náklady na výpočtovú techniku, účtovný software, kanceláriu a pod.

2. V prípade, že si vediete účtovníctvo vo vlastnej réžii získate čas, ktorý Vám zaberá vedenie účtovníctva, napríklad na rozvoj vlastného podnikania alebo oddych.

3. Získate istotu, že Vaše účtovníctvo bude v súlade so zákonmi a predpismi, bude komplexné vrátane vypracovania vnútropodnikových smerníc, registratúry a ostatných náležitostí.