Upozornenie pre predajcov pohonných hmôt

01.02.2012 00:00

Upozorňujeme na novelu Zákona č. 98/2004 Zz o spotrebnej dani z minerálneho oleja, vyberáme:

"zavádza sa nový štatút Predajca pohonných látok – kedy každá osoba, ktorá bude chcieť predávať v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území pohonné látky kódov kombinovanej nomenklatúry 2710 12 41, 2710 12 45, 2710 12 49 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19, 2711 12 až 2711 19 bude povinná pred začatím predaja požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie,

-právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce po 31. marci 2012 v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predávať v daňovom voľnom obehu minerálny olej, ktorý je zatriedený v uvedených kódoch kombinovanej nomenklatúry na konečnú spotrebu, je povinná najneskôr do 29. februára 2012 pred začatím predaja požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie predajcov pohonných látok" - viac sa dozviete napr. na stránkach colnej správy.