Návod

31.03.2012 16:11

Od 1. januára 2012 sú daňové subjekty povinné označovať platbu dane poukazovanú daňovému úradu v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z.z. o spôsobe označovania platby dane na nové čísla účtov, ktoré obdržali od daňového úradu.

Každý daňový subjekt obdržal svoje vlastné číslo účtu pre platenie daní - základné číslo. Predčíslie účtu vyjadruje druh dane, posledné čísla vyjadrujú identifikačný kód Štátnej pokladnice (8180).

Návod a príklady na tvorbu variabilného symbolu nájdete na stránkach Daňového riaditeľstva, prikladáme odkaz na tvorbu VS.