Kto sme?

19.02.2012 00:00

Sme rodinná firma, ktorá bola založená v roku 2008 so sídlom  v Stupave. Zaoberáme sa predovšetkým veľkoobchodným predajom produktov a poskytovaním služieb. Individuálne pristupujeme ku každému obchodnému partnerovi s cieľom dlhodobej spolupráce. Dôraz kladieme na dodávky kvalitných produktov v originálnych obaloch ich výrobcov, ako aj poskytovanie služieb vykonávaných vo vlastnej réžii.
Máme viac ako 15 ročné skúsenosti z práce v medzinárodnej petrolejárskej spoločnosti OMV Slovensko, s.r.o. v oblasti predaja olejov, mazív a pohonných hmôt, ako aj tribotechnického poradenstva.
Medzi našich zákazníkov patria napr. autoservisy, dopravné spoločnosti, podniky lesného hospodárstva, poľnohospodári, firmy poskytujúce služby pre priemysel.
Poskytujeme komplexné tribotechnické poradenstvo. Zabezpečíme aj zber použitých olejov a obalov prostredníctvom špecializovaných firiem.
Doprava produktov k zákazníkovi je zabezpečená buď priamo výrobcom, našou dopravou, alebo prostredníctvom spoločnosti RHENUS LOGISTICS.