Ukončenie predaja pohonných hmôt

31.01.2014 00:00

Ukončili sme predaj pohonných hmôt. Nevylučujeme však, že v budúcnosti požiadame o registráciu potrebnú pre predaj pohonných hmôt, nakoľko stále máte o tieto produkty záujem.